Sukcesy w konkursie na prezentację multimedialną!

12 grudnia 2018 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie ósmej edycji Konkursu na Prezentację Multimedialną, skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Przemyśla i powiatu przemyskiego. W tym roku odbył się on pod hasłem „Literatura i sztuka polska wobec odzyskania niepodległości”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży na dzieła o tematyce patriotycznej, ukazujące reakcje artystów na problem utraty przez Polskę niepodległości i walki o jej odzyskanie, a ponadto doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich.

 

Na konkurs wpłynęło 10 prezentacji multimedialnych, które oceniło jury w składzie: Katarzyna Bednarz-Soja i Monika Maziarz z Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz Sebastian Hendzel z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Komisja w ocenie prezentacji brała pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, zawartość merytoryczną i poprawność językową, dobór źródeł informacji, estetykę prezentacji, a także techniczną poprawność wykonania. 

 

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych kryteriów oceny komisja nie przyznała pierwszej nagrody, zaś II nagrodę otrzymała Wiktoria Zarzycka z Niepublicznego Gimnazjum „Morawa” w Przemyślu - opiekun Pan Rafał Paśko. 

Ponadto wyróżniono trzy prace konkursowe, wśród których znalazł się Kacper Mach z Niepublicznego Gimnazjum „Morawa” w Przemyślu - opiekun Pani Małgorzata Wilgucka. 

Gratulujemy!