Kontakt

Gimnazjum „MORAWA”
Stowarzyszenie Absolwentów
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

ul. B-pa Jakuba Glazera 44
37-700 Przemyśl

Telefon: 536 502 960
Fax: 16 679 96 75
Email: morawagimnazjum@gmail.com

NIP: 795-22-99-116
REGON: 651540494
KRS: 0000175853

Bank Pekao S.A.
II Oddział w Przemyślu
ul. Mickiewicza 6

Numer konta bankowego:
44 12401776 1111 0010 0094 2954