"Ku wolności" wyjście do teatru

W dniu 16 stycznia wzięliśmy udział w spektaklu w wykonaniu wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Dom Matki Antoniny Mirskiej w Przemyślu. Spektakl zatytułowany „Ku Wolności”, zgromadził ogromną liczbę młodych widzów. Było to bardzo ważne, ponieważ spektakl ma charakter wychowawczo-profilaktyczny i porusza wiele problemów, z którymi zmaga się współczesna młodzież. Przedstawienie przybliża w bardzo ekspresyjny - ale co ważne również bardzo przystępny - sposób zagadnienia wolności, marzeń i handlu ludźmi. Sądząc po reakcji młodych widzów cel edukacyjny został osiągnięty.