Klasa 3 b na literackich drogach do Niepodległości

7 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Przemyślu odbył się cykl trzech wykładów na okoliczność 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeden z nich, „Bądź wierny Idź – literackie drogi do niepodległości” zaprezentowała pani dr Małgorzata Wilgucka z uczniami klasy 3 b Niepublicznego Gimnazjum Morawa. 

 

Prezentację multimedialną przygotowali Magdalena Michalew i Kacper Mach, jako recytatorzy wystąpili Gabriela Flis, Anna Gdula, Julia Gorzelnik, Patrycja Pogorzelec, Katarzyna Józwik, Kacper Mach, Bruno Dzik, Miłosz Więcyk.

 

Włączając się w tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego zorganizowała konferencję „O niepodległości raz jeszcze”. To kolejne przedsięwzięcie wpisujące się w przygotowania do 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednak tym razem, oprócz zagadnień historycznych, poruszone zostały również tematy z dziedziny literatury i teologii powiązane z wolnością człowieka oraz narodu. W programie konferencji znalazły się jeszcze referaty: „O niepodległość i granicę wschodnią 1918-19” (dr Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie) oraz „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny” (ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga).

 

Wydarzenie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego i wszystkich zainteresowanych z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jako goście pojawili się przedstawiciele władz samorządowych –  Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacka, oraz Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

 

Tematem  wykładu literackiego były najważniejsze motywy literackie od czasów romantyzmu do 1989 roku, towarzyszące Polakom w drodze do odzyskania niepodległości po czasach zaborów, II wojny światowej i komunizmu. W tekście i w towarzyszącej wykładowi prezentacji multimedialnej pojawiły się fragmenty „Dziadów cz. III” i Epilogu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, twórczości Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana  Żeromskiego, Zbigniewa Herberta, testament Ryszarda Siwca, ballady Jacka Kaczmarskiego i Krzysztofa Dowgiałły. Motywy literackie zostały uzupełnione motywami muzycznymi Fryderyka Chopina i Krzysztofa Pendereckiego oraz malarstwem Stefana Centomirskiego. 

Wykład połączony z niepodległościowym happeningiem zostanie zaprezentowany przez gimnazjalistów także w naszej szkole, we współpracy z panią Ewą Wójcik i Anną Sawicką we wtorek, 13 listopada.